Własna Firma LTD w Anglii z oddziałem w Polsce

Firma w Anglii - działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Firma w anglii oddzial w polsce

Założenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG
tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088
Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950
zobacz kim jesteśmy, księgowi z uprawnieniami ACCA, chartered accountant:

W firmie pracują specjaliści z dziedziny księgowości i usług podatkowych tylko z najwyższymi kwalifikacjami, posiadający uprawnienia ACCA - Chartered Accountants and Auditors, wiecej › tutaj ›

 

 

Założenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce, jak zalozyc firme w anglii,rejestracja firmy w anglii,firma w anglii działalność w polsce,zakładanie firmy w uk,założenie firmy w anglii,FIRMY W ANGLII,księgowość online,firma w wielkiej brytanii,firma w anglii,podatki w anglii,jak zalozyc firme w anglii,rejestracja firmy w anglii,firma w anglii działalność w polsce,zakładanie firmy w uk,założenie firmy w anglii,FIRMY W ANGLII,księgowość online,Założenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce,firma w wielkiej brytanii,firma w anglii,podatki w anglii,jak zalozyc firme w anglii,rejestracja firmy w anglii,firma w anglii działalność w polsce,zakładanie firmy w uk,założenie firmy w anglii,FIRMY W ANGLII,księgowość online,firma w wielkiej brytanii,firma w anglii,Założenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce,podatki w anglii,jak zalozyc firme w anglii,rejestracja firmy w anglii,firma w anglii działalność w polsce,zakładanie firmy w uk,założenie firmy w anglii,FIRMY W ANGLII,księgowość online,firma w wielkiej brytanii,firma w anglii,podatki w anglii,Rejestracja spoleki LTD w Anglii, Twoja firma w UK
Biuro rachunkowe w Anglii Polskie biuro rachunkowe w Londynie, Polski ksiegowy w UK
Rozliczenia podatkowe on line, Self Assessment

Spółka w Wielkie Brytanii / Firma LTD w Anglii: dobre strony założenia Firmy w Anglii.
 • Właściciele spółki podlegają brytyjskiemu systemowi ubezpieczeń.
 • Spółkę rejestruje sie szybko i bez biurokracji, również szybko można ja zlikwidować.
 • Istnieje ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wkładów.
 • Nie jest wymagany wkład kapitałowy i w związku z tym także nie ma żadnych skomplikowanych przepisów dotyczących jego zdobycia i utrzymania.
 • Brytyjska spółkę typu limited mogą założyć wspólnicy (takze zagraniczni) w każdym dowolnym celu.
 • Spółka może zakupić własne akcje.
 • Wypłacane dywidendy są opodatkowane tylko po przekroczeniu £37.400.
 • Rejestracja na VAT jest wymagana dopiero po przekroczeniu £70.000.
 • Pracownicy spółki w UK maja zagwarantowana kwotę wolna od podatku £6400 w skali roku.


Cennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolkionline.co.uk
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Witam ....
Nazywam sie Ewa pracuje w dziale doradztwa finansowego w firmie Financial Republic. Postaram się odpowiedzieć na podstawowe pytania w temacie rejestracji, prowadzenia i rozliczania spółki / firmy w Anglii. Dodatkowe informacje znajdują się w dziale FAQ lub na stronie www.firma-w-wielkiej-brytanii.pl.

Zapraszam koniecznie do odwiedzenia strony o nas: W firmie pracują specjaliści z dziedziny księgowości i usług podatkowych tylko z najwyższymi kwalifikacjami, posiadający uprawnienia ACCA - Chartered Accountants and Auditors, wiecej › tutaj ›

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950 ), osobiście przychodząc do naszego biura, bądź internetowo za pomocą strony www.rozliczenia-online.com (klikając w rejestracja spółek na czerwonym pasku u góry i wypełniając po kolei dokładnie rubryki o które pyta formularz).

Do rejestracji spółki potrzebne sa następujące dane:

 • Dane osobowe dyrektorów i udziałowców (imiona, nazwiska, adresy)
 • Nazwa spółki
 • Adres spółki (który może być udostępniony przez nasze biuro)
Rejestracja odbywa sie w ciągu 24 godzin. Pośredniczymy również w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

Oferujemy kilka pakietów dla naszych klientów, którzy sa zainteresowani otworzeniem spółki LTD. Poniżej znajdują sie nasze oferty:

 

Kto musi założyć oddział a jakie spółki mogą działać bez oddziału / Firma LTD w Anglii

Bez oddziału mogą działać wszelkie biznesy nie wymagające fizycznej obecności na terenie Polski. Między innymi są to firmy wykonujące usługi niematerialne (doradztwo marketing, konsulting), sklepy internetowe.

Wszystkie inne firmy mogą działać jako polski oddział spółki brytyjskiej.

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym.

Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE

Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce. / Firma LTD w Anglii

 1. Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 5,000 PLN przy spółce z o.o. lub 100,000 PLN przy spółce akcyjnej).
 2. Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
 3. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.
 4. Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiązku zgromadzenia kapitału zakładowego.
 5. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to możliwość transferu kosztów miedzy podmiotami.
 6. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
 7. Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
 8. Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
 9. Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.
 10. Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Procedura otwarcia oddziału w Polsce. Firma LTD w Anglii

Firma w Anglii

Spółka Limited (LTD)
Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z o.o.
więcej »


Spółka Public Limited (PLC)
Angielska spółka PLC to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej.
więcej »


Spółka Partnership (LLP)
Angielska spółka LLP Partnership to odpowiednik polskiej spółki partnerskiej.
więcej »


Samozatrudnienie
Self Employed to odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej.
więcej »

Wymogi prawne

Przedsiębiorcy zagraniczni (na zasadzie wzajemności pomiędzy państwami, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie określają inaczej) mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Funkcjonowanie oddziałów i przedstawicielstw handlowych jest uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095). Zgodnie z jej art. 13 osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Procedury administracyjne

Przedsiębiorca zagraniczny, tworzący oddział, może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności. Istotnym elementem, przy rozpoczęciu działalności oddziału, jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Niezbędne są także: uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) , gdyż podlega on opodatkowaniu w Polsce, oraz REGON.
W przypadku rejestru przedsiębiorców, wymagane jest wypełnienie formularzy:
 • KRS-W10 wniosek rejestracji, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. :
 • KRS-WKz danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany).
 • KRS-WMopisujący przedmiot działalności oddziału.
Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca jest zobowiązany do:
 • Podania imienia i nazwiska oraz adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ).
 • Dołączenia poświadczonego przez notariusza wzoru podpisu osoby upoważnionej.
 • W przypadku działalności prowadzonej na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu niezbędne jest złożenie odpisów tych dokumentów do aktów rejestrowych oddziału, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Gdy prowadzona jest działalność na podstawie wpisu do rejestru wówczas należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Przedsiębiorca zagraniczny do oznaczenia oddziału jest zobowiązany używać swojej nazwy oryginalnej wraz z przetłumaczona na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce". Przedsiębiorca prowadzi również dla oddziału oddzielną księgowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oddział będzie posiadał wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność.

Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Dodatkowo, aby utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy także przedstawić sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa zawierająca zasadę wzajemności (art. 86 PrDzGospU).

Co do podatkow spolki:

zysk spolki jest opodatkowany 21%.(nalezy tu zaznaczyc ze kazdy z dyrektorow, pracownikow moze odliczyc sobie swoja personalna kwote wolna od podatku 6500) Zysk ten jest wyplacany jako dywidenda. Jesli odbiorca dywidendy jest rezydentem podatkowym w UK nie placi podatku od dywidendy (pierwsze 37400)

Jesli jest rezydentem podatkowym w polsce placi podatek od dywidendy w Polsce.

Jesli wyplaca sobie wyplate w UK, kwota ta nie jest juz opodatkowana w Polsce. Ta kwote chroni wlasnie umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania.

Oszczednosci widzze w kwocie wolnej od podatku fakcie ze podatek placi sie dopiero po 20 miesiacach od rejestracji spolki rezydenci podatkowi w UK nie placa podatku od dywidendy umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania chroni przed podatkiem z kwoty wolnej od podatku w UK

 • Pakiet podstawowy - 29.99
  *.   Rejestracja spółki do 78 godzin
  *.   Memorandum i Artykuły założenia spółki
  *.   oraz Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila
 • Pakiet biznesowy - 59.99
  *.   Rejestracja spółki do 78 godzin
  *.   Memorandum i Artykuły założenia spółki
  *.   oraz Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila oraz oryginalne kopie wysłane poczta
  *.   Rejestracja spółki jako pracodawcy.
 • Pakiet profesjonalny - 109.99
  *.   Rejestracja spółki do 78 godzin
  *.   Memorandum i Artykuły założenia spółki
  *.   oraz Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila oraz oryginalne kopie wysłane poczta
  *.   Rejestracja spółki jako pracodawcy i VAT'owca
 • Pakiet elitarny - 259.99
  *.   Rejestracja spółki do 78 godzin
  *.   Memorandum i Artykuły założenia spółki
  *.   oraz Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila oraz oryginalne kopie wysłane poczta
  *.   Rejestracja spółki jako pracodawcy i VAT'owca
  *.   Udostępnienie adresu spółki na rok
  *.   Przejecie przez nas funkcji Sekretarza Spółki przez rok

Spolka IBB: 
International Business Branch
Optymalizacja kosztów dzialalnosci dla Firm. 
Jezeli jestes Przedsiebiorca, dla ktorego skladki ubezpieczenia staly sie uciazliwe. wiecej tutaj
Spółka "Gall Anonim" W pełni działająca spółka na terenie całego świata, która dzięki sposobowi rejestracji, daje swojemu właścicielowi 100%  anonimowości. Konto bankowe  i dane osobowe sa całkowicie poza zasięgiem np.: komornika, rodziny, urzędu skarbowego, twojej partii politycznej, itp. 100% bezpieczeństwa dla Twoich pieniędzy z możliwością wybrania ich w polskim bankomacie i operacji w banku za rogiem. [posiadasz konto w polskim banku i w kazdym jezeli chcesz na całym świece] Oprócz konta bez możliwości zweryfikowania danych właściciela, możesz na ta spółkę dokonywać bezpiecznych i bez opłat podatkowych zakupów tj. mieszkania, samochody, itp. Omijaja Cie tez takie sprawy jak podatki od darowizn [przepisujesz spolke] i spadkowe, itp. Wlascicielem konta nie jest "P. Kowalski" tylko spolka w Indiach. "P. Kowalski" jest prawnym przedstawicielem zarzadzajacym spolka i jedyna osoba posiadajaca nad spolka pelna kontrole i władze, jak i jedyna osoba posiadajaca dostep do konta bankowego z wlasnymi haslami i kodami dostepu [osobiscie zaklada konto w banku i ustala do niego dostep]. Zaden komornik nie zajmie konta spolki bo ona nie ma zadnych dlugow . Pod wzgledem skarbowym i podatkowym podlega pod ustawodawstwo w Indiach. "P. Kowalski" moze prowadzic wlasne interesy na spolke Indyjska lub Brytyjska [jakie zalety posiada spolka w UK zobacz tutaj] i placic podatki w UK lub Indiach [zalecamy UK Anglii ] Dodatkowym atutem jest przeniesienie ubezpieczenia do UK po zatrudnieniu w brytyjskiej spółce jako pracownik, nalezy sie wyrejestrowac z zusu i zaczac oplacac minimalna skladke na ubezpieczenie zdrowotno emerytalne. wiecej tutaj

Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spółki brytyjskiej. / Firma LTD w Anglii

Rejestracja może być wykonana telefonicznie ( 02086823950 ), osobiście przychodząc do naszego biura, bądź internetowo za pomocą strony www.rozliczenia-online.com (klikając w rejestracja spółek na czerwonym pasku u góry i wypełniając po kolei dokładnie rubryki o które pyta formularz).
Do rejestracji spółki potrzebne są następujące dane:

 1. Dane osobowe dyrektorów i udziałowców (imiona, nazwiska, adresy)
 2. Nazwa spółki
 3. Adres spółki (który może być udostępniony przez nasze biuro)
Rejestracja odbywa sie w ciągu 24 godzin. Pośredniczymy również w otwieraniu konta biznesowego. Jest to bank HSBC, otwarcie konta trwa 1 dzien.

Oferujemy kilka pakietów dla naszych klientów, którzy sa zainteresowani otworzeniem spółki LTD. Poniżej znajdują sie nasze oferty:

 

Rejestracja Limited Company - £29 / Firma LTD w Anglii


Usługa obejmuje:

 1. Rejestracje spółki w 24 godziny
 2. Memorandum i Artykuły założenia spółki
 3. Certyfikat Korporacyjny wysłane na maila
 4. Konto bankowe w Barclaysie lub HSBC bez opłat do 18 miesięcy

Dodatkowe usługi w związku z rejestracja:

 1. Rejestracja nowego pracodawcy £30
 2. Rejestracja VAT £50.
 3. Użyczenie adresu w UK przez rok wraz z przekierowaniem poczty £150.

Przy prowadzeniu księgowości spółki oferujemy następujące kontrakty / Firma LTD w Anglii:


Rozliczenie roczne spółki o obrocie do 70,000 rocznie, nie będącej płatnikiem VAT - £63 miesięcznie
Nasza usługa obejmuje:


*Miesięczne:
»   rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow


*Rocznie:
»   Przygotowanie Company Return
»   Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora
»   Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowników (obejmuje rozliczenie do 5 pracowników)
»   Przygotowanie rocznego Accounts - rozliczenia dla Urzędu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House


Rozliczenie roczne spółki o obrocie powyżej 70,000 rocznie, będącej płatnikiem VAT - £129 miesięcznie / Firma LTD w Anglii:
Nasza usługa obejmuje:


*Miesięczne:
»   rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow


*Kwartalne:
»   Przygotowanie rozliczenia VAT


*Rocznie:
»   Przygotowanie Company Return
»   Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora
»   Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowników (obejmuje rozliczenie do 5 pracowników)
»   Przygotowanie rocznego Accounts - rozliczenia dla Urzędu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House
»   W kontrakcie zobowiązujemy sie pilnowania Państwa terminów wszystkich rozliczeń i przygotowania ich na czas.
»   Wszystkie usługi wykonywane przez nas sa ubezpieczone i zobowiązujemy sie pokryć kary związane z ewentualnymi opóźnieniami lub pomyłkami.


Accounts sa wykonywane przez certyfikowanego księgowego - członka ACCA.
Usługa obejmuje również doradztwo podatkowe, staramy sie, aby zaoszczędzili Państwo zawsze maksymalna możliwą kwotę.

Dowiedz się więcaj na temat tego jakie możesz mieć korzyści zakładając spółkę Ltd w Anglii z oddziałem w Polsce.
Firma Ltd w Anglii z oddziałem w Polsce - zalety i wady.

„W przypadku gdy Wykonawca zatrudni więcej niż 5 pracowników, Zamawiajacy wpłaci Wykonawcy £30.00 + VAT (razem £35.25) za obsługę kolejnych 5 pracowników.”

Polska jest jednym z najgorszych na świecie krajów do płacenia podatków. W rankingu Banku Światowego zajęliśmy 151. miejsce na 183 ocenione kraje. Opublikowany przez Bank Światowy ranking Paying Taxes 2010 przygotowany wspólnie z PricewaterhouseCoopers i Międzynarodową Korporacją Finansową. Oceniono w nim łatwość płacenia podatków przez biznes. http://podatki.wp.pl/kat,66248,title,Polski-fiskus-jest-malo-przyjazny

Dane Firmy:
nr. companieshouse.gov.uk: 06939750   |   nazwa: FINANCIAL REPUBLIC (UK) LTD
nr. companieshouse.gov.uk: 06375167   |   nazwa: EWA MANNO ACCOUNTING SERVICES LTD
zobacz: Case details for Financial Republic - Trade Mark nr. 2517705
zobacz: Case details for Polskie Centrum - Trade Mark nr. 2434066Spolka w Wielkie Brytani / Firma LTD w Anglii daje nam mozliwosc. Kto musi zalozyc odddzial a jakie spolki / Firma LTD w Anglii moga dzialac bez odddzialu . Dlaczego warto zalozyc odddzial spolki brytyjskiej a nie rejestrowac nowej spolki w Polsce. Procedura otwarcia oddzialu w Polsce. Wymogi prawne / Firma LTD w Anglii Procedury administracyjne Angielska Spółka Ltd. / Firma LTD w Anglii - Polski Oddział - OFERTA Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spolki brytyjskiej / Firma LTD w Anglii. Rejestracja Limited Company / Firma LTD w Anglii Przy prowadzeniu ksiegowosci spolki / Firma LTD w Anglii oferujemy nastepujace kontrakty. Rozliczenie roczne spolki / Firma LTD w Anglii o obrocie powyzej 67,000 rocznie, bedacej platnikiem VAT.

Dodatkowe bardzo ogólne informacje po angielsku: www.company-formation-registration-ltd-uk.com Dodatkowe bardzo ogólne informacje po polsku: Co to jest spółka Limited? Spółka LTD zarejestrowana w Anglii z oddziałem działającym w Polsce Jakie możliwości i profity daje nam prowadzenie firmy we Wielkiej Brytanii? Wymogi prawne i procedury administracyjne przy zakładaniu spółki w Anglii Zalety z korzystania z usług firmy pośredniczącej przy zakładaniu spółki w Anglii. Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce? Jak mogę zaoszczędzić rejestrując spółkę w Anglii? Ile będzie mnie kosztowało założenie i prowadzenie spółki w Anglii? Jakie dokumenty będą potrzebne do założenia spółki w Anglii i jej oddziału w Polsce? Komu opłaca się założyć spółkę w Anglii? Firma-ltd-w-anglii Firma ltd w anglii ltd Firma ltd w anglii newsZałożenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce, Spółka w Wielkiej Brytanii, Firma LTD w Anglii, zredukuj koszty obslugi firmy. Firma Limited prowadzona w Anglii to brak rejestracji na VAT, podatku od dywident, itp.. Sprawdź jak założyć firmę w UK. Firma LTD w Anglii. Odsługa firmy w anglii od 35 funtow miesiecznie.

Stronę wykonał: ksiegowy z biura rachunkowego Financial Republic,
2008 © Financial Republic - Biuro Rachunkowe -  All rights reserved.
1. firma w anglii praca w polsce
2. firma w anglii działalność w polsce
3. firma w anglii oddział w polsce